Menu

Misjonær jobber på risåker

Dolok Sanggul

Adelia jobber på risåker

Dolok Sanggul, Indonesia

Kirkebygg på landsbygda

Kenya