Menu

Betingelser for bruk av Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) mediebank (bildearkiv)

Betingelser for bruk av bilder
Bildene er til fri bruk for alle som har til hensikt å markedsføre, skape interesse for, eller på annen måte bygge et godt omdømme av NLM.

Fotografen skal krediteres.
Kreditering betyr i denne sammenheng at fotografen skal få sin honnør. Merkes slik: (Foto: Navn Navnesen). Krediteringen skal skje på selve bildet eller rett i nærheten av bildet, dette gjelder alle produksjoner. Krediteringen kan også gjøres via mouse-over funksjon på websider eller i applikasjoner der dette er mer hensiktsmessig.

Kunstverk Dersom bildene inneholder/gjengir kunstverk eller andre opphavsrettslige beskyttede verker, er bruker selv ansvarlig for å klarere rettigheter med rettighetshaver/BONO.

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge)
Kjeld Stubsgate 3
0160 OSLO
Telefon: 23 10 03 50
Epost: bono@bono.no
Internett: www.bono.no

NB! NLM er ikke ansvarlig for kunstnerens opphavsrett.

Bilderedigering
Det kan gjøres endringer i form av utsnitt på bildene. Men det kan ikke gjøres endringer i form av utsnitt på bilder som viser folkemengder (mer enn 4 personer), arrangementer o.l. uten skriftlig forhåndssamtykke fra NLM.

Bildene må ikke manipuleres, endres eller gjengis slik at fotografens anseelse og omdømme blir krenket.

Bestilling
Bildene som er bestilt kan kun benyttes i produksjonen bestillingen er gjort for. De må deretter slettes fra ditt område (maskin/skytjeneste). Ønskes bildene benyttet i flere produksjoner, må bildene bestilles på nytt. Bildene må ikke lånes ut, selges, overleveres eller på annen måte overdras til andre.

Kreditering Ved manglende kreditering eller feil kreditering kan det både bli avkrevd overtredelsesbot (kr. 10 000,-) og bli fakturert for bruken i henhold til den enkelte fotografs gjeldende satser. Dersom betingelsene for bruk av bildene for øvrig ikke overholdes (dvs. med unntak av manglede/feil kreditering), kan det bli avkrevd overtredelsesbot.

Bruksrett
NLM står fritt til å tilbakekalle bruksretten til bildene og/eller å utestenge brukeren fra fremtidig bruk av bildearkivet.

Vi forventer at du vil respektere og overholde våre retningslinjer. Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med info@nlm.no

Velkommen til NLMs bildearkiv!